Tècnic/a superior en Direcció de Serveis de Restauració

Codi: CFPS HTE0

Família professional: Hoteleria i turisme

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir i organitzar la producció i el servei d'aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l'aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d'higiene, prevenció de riscs laborals i protecció ambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Restauració (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Responsable d'aliments i begudes
  • Supervisor/a de restauració moderna
  • Maître
  • Cap de sala
  • Encarregat/ada de bar i cafeteria
  • Cap de banquets
  • Cap d'operacions de càtering
  • Sommelier
  • Responsable de compra de begudes
  • Encarregat/ada d'economat i celler.