Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital

Codi: CFPS ICB2

Família professional: Informàtica i comunicacions

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
  • tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques de propòsit general i en l'àmbit de l'entreteniment i de la informàtica mòbil