Tècnic/a Superior en Caracterització i maquillatge professional

Codi: CFPS IPD0

Família professional: Imatge personal

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per planificar i realitzar el muntatge de projectes de caracterització per mitjans audiovisuals i escènics, així com dissenyar i realitzar pròtesis, perruques i maquillatges socials, professionals i artístics, coordinant els mitjans tècnics i humans i respectant els criteris de qualitat, seguretat, protecció mediambiental i disseny per a tots. La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Caracteritzador/a
  • Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques
  • Perruquer/a per a caracterització
  • Maquillador/a per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques
  • Postisser/a
  • Cap de caracterització
  • Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans audiovisuals
  • Especialista en pròtesis i efectes especials de caracterització
  • Dissenyador/a de personatges de caracterització
  • Formador/a tècnic/a en caracterització