Tècnic/a superior en Audiologia Protètica

Codi: CFPS SAG0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris proporcionen els coneixements necessaris per seleccionar, construir, reparar i adaptar pròtesis correctives de deficiències auditives, assegurar el compliment de les especificacions establertes per la normativa i la prescripció corresponent. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Audiopròtesis (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica superior en audiopròtesi,
  • tècnic o tècnica especialista audioprotesista,
  • tècnic o tècnica a en elaboració de motlles i protectors auditius,
  • tècnic o tècnica en medició de nivell sonor i
  • audiometrista.