Tècnic/a superior en Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius

Codi: CFPS ISE0

Família professional: Imatge i so

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i per desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits. La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • animador o animadora 3D;
 • animador o animadora 2D;
 • interpolador o interpoladora;
 • modelador o modeladora 3D;
 • grafista digital;
 • generador o generadora d'espais virtuals;
 • tècnic o tècnica d'efectes especials 3D;
 • integrador o integradora multimèdia audiovisual;
 • desenvolupador o desenvolupadora d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia;
 • editor o editora de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius;
 • tècnic o tècnica en sistemes i realització en multimèdia.