Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística

Codi: CFPS SCA0

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Animació Sociocultural (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • coordinador o coordinadora i director o directora d'activitats del lleure infantil i juvenil;
  • coordinador o coordinadora i director o directora de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d'aules de cases de joventut i d'escoles de natura;
  • animador o animadora sociocultural;
  • dinamitzador comunitari o dinamitzadora comunitària;
  • assessor o assessora del sector associatiu;
  • tècnic comunitari o tècnica comunitària;
  • tècnic o tècnica de serveis culturals;
  • tècnic o tècnica en informació juvenil;
  • animador o animadora d'hotels; de vetllades i espectacles, o d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics;
  • cap de departament d'animació turística.
La formació establerta en els seus diferents mòduls professionals, garanteix el nivell de coneixement exigit en el diploma de director/coordinador d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.