Tècnic/a superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Codi: CFPS SAC0

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l'aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica superior en anatomia patològica i citologia;
  • tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica i citologia;
  • citotècnic o citotècnica;
  • ajudant o ajudanta de forense;
  • prosector o prosectora d'autòpsies clíniques i medicolegals;
  • tanatopràctic o tanatopràctica;
  • col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta en biologia molecular;
  • col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta d'investigació.