Tècnic/a superior en Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

Codi: CFPS HTA0

Família professional: Hoteleria i turisme

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar viatges combinats i esdeveniments, vendre serveis turístics mitjançant agències de viatges i altres distribuïdors i proposar accions de màrqueting. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Agències de Viatges (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • cap d'oficina o de departament d'una agència de viatges,
  • agent de viatges,
  • consultor o consultora de viatges,
  • organitzador o organitzadora d'esdeveniments,
  • venedor o venedora de serveis de viatge i viatges programats i
  • promotor o promotora comercial de viatges i serveis turístics.