Tècnic/a superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Codi: CFPS ICA0

Família professional: Informàtica i comunicacions

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • tècnic o tècnica en administració de sistemes,
 • responsable d'informàtica,
 • tècnic o tècnica en serveis d'Internet,
 • tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,
 • personal de suport tècnic,
 • tècnic o tècnica en teleassistència,
 • tècnic o tècnica en administració de base de dades,
 • tècnic o tècnica de xarxes
 • supervisor o supervisora de sistemes,
 • tècnic o tècnica en serveis de comunicacions i
 • tècnic o tècnica en entorns web.