Tècnic/a superior Documentació i Administració Sanitàries, perfil professional Gestió de Dades

Codi: CFPS SAD1

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant-ne la informació, garantint el compliment de la normativa, i també per intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris. La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics. Aquests estudis substitueixen el cicle Documentació Sanitària (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats  

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Tècnic/a superior en documentació sanitària.
  • Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària.
  • Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques.
  • Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari.
  • Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària.
  • Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.
  • Responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics.
  • Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris.
  • Assistent/a d'equips de recerca biomèdica.
  • Secretari/a de serveis sanitaris.