Tècnic/a superior d’Esport en Surf de Neu

Codi: TEGS 8053

Família professional: Esports d’hivern

Duració: 795H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Surf de neu, juntament amb esquí de fons i esquí alpí, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern. Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l'entrenament d'esportistes i equips de surf de neu en competicions de nivell mitjà i alt, i dirigir escoles d'esports d'hivern. Tenen una durada de 795 hores (595 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:
  • planificador o planificadora, director o directora de l'entrenament d'esportistes i equips de surf de neu;
  • entrenador o entrenadora de surfistes de neu d'alta competició;
  • director o directora de surfistes de neu i equips en competicions d'alt nivell i de nivell mitjà, i
  • director o directora d'escoles d'esports d'hivern.