Tècnic/a superior d’esport en Handbol

Codi: TEGS 8351

Família professional: Handbol

Duració: 750H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l'entrenament d’esportistes i equips d’handbol en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles d’handbol. Tenen una durada de 750 hores (550 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:
  • planificador o planificadora o director o directora de l'entrenament d'esportistes i equips d'handbol,
  • entrenador o entrenadora de jugadors i jugadores orientats a l'alta competició,
  • director o directora d'esportistes i equips en competicions d'alt nivell i de nivell mitjà i
  • director o directora d'escoles d'handbol.