Tècnic/a superior d’Esport en Futbol

Codi: TEGS 8251

Família professional: Futbol i futbol sala

Duració: 875H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol. Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l'entrenament de futbolistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de futbol. Tenen una durada de 875 hores (675 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:
  • planificador o planificadora, director o directora de l'entrenament d'esportistes i equips de futbol;
  • entrenador o entrenadora de jugadors i jugadores orientats a l'alta competició;
  • director o directora d'esportistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà, i
  • director o directora d'escoles de futbol.