Tècnic/a superior d’Esport en Esquí de Muntanya

Codi: TEGS 8153

Família professional: Muntanya i escalada

Duració: 755H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Esquí de muntanya, juntament amb escalada i alta muntanya, és una especialitat de la modalitat d'esports de muntanya i escalada. Aquests estudis capaciten per programar l'entrenament i la participació d'esquiadors i esquiadores individals i en equips en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles d'esports de muntanya i escalada. Tenen una durada de 755 hores (555 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:
  • planificador o planificadora, director o directora de l'entrenament d'esquiadors i esquiadores d'alta muntanya d'alt nivell, i
  • director o directora d'escoles de muntanya i escalada.