Tècnic/a superior d’Esport en Esquí de Fons

Codi: TEGS 8052

Família professional: Esports d’hivern

Duració: 855H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Esquí de fons, juntament amb esquí alpí i surf de neu, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern. Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l'entrenament d'esquiadors i esquiadores i equips d'esquí de fons en competicions de nivell mitjà i alt nivell, i dirigir escoles d'esports d'hivern. Tenen una durada de 855 hores (655 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:
  • planificador o planificadora, director o directora de l'entrenament d'esportistes i equips d'esquí de fons;
  • entrenador o entrenadora d'esquiadors i esquiadores d'alta competició;
  • director o directora d'esportistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà, i
  • director o directora d'escoles d'esports d'hivern.