Tècnic/a superior d’Esport en Esquí Alpí

Codi: TEGS 8051

Família professional: Esports d’hivern

Duració: 930H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Esquí alpí, juntament amb esquí de fons i surf de neu, és una especialitat de la modalitat d’esports d’hivern. Aquests estudis capaciten per entrenar esquiadors i esquiadores que participen en competicions de nivell mitjà i alt i per dirigir escoles d'esports d'hivern. Tenen una durada de 930 hores (730 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball), un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:
  • planificador o planificadora, director o directora de l'entrenament d'esportistes i equips d'esquí alpí;
  • entrenador o entrenadora d'esquiadors i esquiadores d'alta competició;
  • director o directora d'esportistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà, i
  • director o directora d'escoles d'esports d'hivern.