Tècnic/a superior d’Esport en Alta Muntanya

Codi: TEGS MEA0

Família professional: Muntanya i escalada

Duració: 1175H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Els continguts s'organitzen en dos blocs de mòduls: el bloc comú, format per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, i el bloc específic, format per mòduls de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport, un projecte final i la formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar les destreses i els coneixements adquirits. Prova d'accés (200 hores) Mòduls del bloc comú (220 hores)
 • Factors Fisiològics de l'Alt Rendiment (70 hores)
 • Factors Psicosocials de l'Alt Rendiment (50 hores)
 • Formació de Formadors Esportius (50 hores)
 • Organització i Gestió Aplicada a l'Alt Rendiment (50 hores)
Mòduls del bloc específic (500 hores)
 • Perfeccionament Tècnic en Alta Muntanya (110 hores)
 • Guiatge en Alta Muntanya (160 hores)
 • Escalada en Gel (80 hores)
 • Esquí de Muntanya (110 hores)
 • Preparació Física de l'Esportista d'Alta Muntanya (40 hores)
Projecte Final (75 hores) Formació Pràctica (180 hores)
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior esportiu o tècnica superior esportiva, que els permet accedir al món laboral com a:
 • guia d'alta muntanya,
 • professor o professora en escoles d'alta muntanya,
 • entrenador o entrenadora d'alpinisme,
 • formador o formadora de tècnics o tècniques de grau mitjà i superior,
 • gestor o gestora d'escoles de muntanya,
 • organitzador o organitzadora d'activitats en alta muntanya, i
 • director tècnic o directora tècnica.