Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Modelisme Industrial

Codi: CFAS 5152

Família professional: Disseny industrial

Duració: 1900H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Història del disseny industrial. Teoria i ciència del disseny. Ergonomia i antropometria. Dibuix del natural. Dibuix tècnic. Disseny assistit per ordinador. Tècniques de comunicació. Materials i tecnologia. Taller de modelisme i maquetisme. Formació i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. Projecte final.

Elaboració de models, prototips, premaquetes i maquetes. Traducció volumètrica d'un projecte presentat en plànol bidimensional. Interpretació d'esquemes i croquis. Detecció de dificultats, concreció i millora de les propietats formals d'un objecte per a la seva fabricació en sèrie.Treball en equips d'interiorisme, construcció, urbanisme i rehabilitació.