Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gravat i Tècniques d’Estampació

Codi: CFAS 5351

Família professional: Arts aplicades al llibre

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per aplicar els materials i les tècniques de gravat i estampació més adients per aconseguir el millor resultat, crear matrius en qualsevol tècnica de gravat i realitzar tiratges d’estampes. La durada és de 1.950 hores (1.860 en un centre educatiu i 90 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • gravat i estampació d’obra pròpia o d’altres professionals;
  • matrius xilogràfiques, calcogràfiques, litogràfiques i de serigrafia;
  • supervisió de l’edició d’obra gravada o estampada i del disseny de llibres, carpetes i col·leccions, i
  • organització del manteniment de l’equipament tècnic necessari.