Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme d’Indumentària

Codi: CFAS 5651

Família professional: Arts aplicades a la indumentària

Duració: 1875H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per dissenyar peces i col·leccions d’indumentària, emprar els sistemes de creació de productes i distingir les característiques pròpies de cada sector del món de la moda (senyor, senyora, joves, infants, complements i llar). La durada és de 1.875 hores (1.815 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • disseny de moda;
  • recerca i anàlisi de les properes tendències del sector de la moda;
  • presentació de tendències noves;
  • col·leccions d'indumentària;
  • estil i grafisme en blocs informatius;
  • assessorament als mitjans de comunicació, espectacles i publicitat, i
  • estilisme en desfilades i publicacions.