Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Estampacions i Tintatges Artístics

Codi: CFAS 6054

Família professional: Tèxtils artístics

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per interpretar tendències, dissenyar col·leccions, estampats i productes tèxtils tintats o estampats, emprar els sistemes de creació de productes i distingir les característiques pròpies de cada sector del món de la moda (indumentària, llar, transports i complements). La durada és de 1.950 hores (1.890 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • col·laboracions en l'àmbit de la decoració;
 • obres i muntatges artístics propis o d'altres professionals per a galeries i centres;
 • col·laboracions en publicacions especialitzades;
 • assessorament de museus, galeries i col·leccionistes;
 • estudi i interpretació de les tendències de cada temporada;
 • projectes que incloguin aspectes estètics, tècnics, organitzatius i econòmics;
 • col·leccions d'estampats;
 • campanyes de promoció de les col·leccions;
 • tasques en salons, mostres i fires del sector tèxtil;
 • elaboració de fitxes i mostraris dels estampats;
 • disseny d'estampats i productes tèxtils tintats i/o estampats;
 • propostes de color;
 • col·laboracions en col·leccions de teixits;
 • campanyes de promoció de les col·leccions, i
 • catàlegs i dossiers dels dissenys quant a tendències i colors.