Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Art Tèxtil

Codi: CFAS 6051

Família professional: Tèxtils artístics

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per oferir solucions en l’àmbit de la decoració i de l’art mitjançant tècniques i procediments relacionats amb l’art tèxtil. La durada és de 1.950 hores (1.925 en un centre educatiu i 25 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • col·laboracions en l’àmbit de la decoració;
  • obres i muntatges artístics per a galeries i centres;
  • col·laboracions en publicacions especialitzades, i
  • assessorament a museus, galeries i col·leccionistes.