Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Art Floral

Codi: CFAS 6251

Família professional: Art floral

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per portar a terme muntatges i composicions decoratives amb plantes i flors, així com enjardinaments interiors i exteriors. La durada és de 1.950 hores (1.860 en un centre educatiu i 90 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tasques relacionades amb el funcionament d'un comerç específic;
  • muntatges i composicions decoratives amb plantes i flors naturals, seques i artificials;
  • conservació, tractament i manteniment de flor tallada i de plantes d'exterior i interior;
  • enjardinament d'espais interiors i exteriors integrats en el medi arquitectònic, i
  • organització del manteniment de l'equipament tècnic necessari.