Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Arquitectura Efímera

Codi: CFAS 5852

Família professional: Disseny d’interiors

Duració: 1948H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar els processos de projecció de l’arquitectura efímera, dirigir i coordinar el projecte i portar-ne a terme els treballs. La durada és de 1.950 hores (1.890 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement),
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • projectes d'arquitectura efímera;
  • projectes d'espais efímers, comerços i empreses de serveis, i
  • anàlisi de la documentació del camp professional.