Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Aparadorisme

Codi: CFAS 5853

Família professional: Disseny d’interiors

Duració: 1950H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir projectes d’aparadorisme, supervisar la qualitat dels materials i els acabats i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos. La durada és de 1.950 hores (1.890 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:
  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
  • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • projectes d'aparadorisme i espais interiors
  • projectes d'aparadors en espais efímers, comerços i empreses de serveis
  • assessorament i formació artística i/o tècnica