Tècnic/a esportiu/va superior en Vela amb Aparell Lliure

Codi: TEGS NAB0

Família professional: Vela

Duració: 750H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu d'esportistes de vela amb aparell lliure i equips d'esportistes en competicions de nivell mitjà i alt, coordinar els recursos humans i materials en l'activitat de vela amb aparell lliure i dirigir escoles de vela amb aparell lliure. Tenen una durada de 750 hores, distribuïdes en un curs acadèmic.
 • Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic o tècnica superior que els permet accedir: a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral com a:
  • entrenador o entrenadora d'alt nivell de vela
  • director tècnic o directora tècnica
  • director o directora d'escoles esportives i de vela
  • coordinador o coordinadora d'equips de vela
  • coordinador o coordinadora de vela amb aparell lliure en esdeveniments i competicions esportives en la navegació a vela amb aparell lliure