Tècnic/a esportiu/va superior en Hípica

Codi: TEGS EQA0

Família professional: Hípica

Duració: 1149H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu d'hípica i equips d'esportistes en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l'activitat d'hípica i dirigir escoles d'equitació. Tenen una durada de 1.150 hores, un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a:
 • qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral com a:
  • entrenador o entrenadora d'alt nivell d'hípica
  • professor o professora d'equitació
  • director tècnic o directora tècnica
  • director o directora de competicions d'alt nivell i de nivell mitjà
  • director o directora d'escola d'equitació