Tècnic/a esportiu/va superior en Basquetbol

Codi: TEGS BAA0

Família professional: Basquet

Duració: 755H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per construir equips de bàsquet, programar, dirigir i coordinar l'entrenament esportiu de jugadors i equips de basquetbol en competicions d'alt nivell esportiu; coordinar la intervenció de tècnics especialistes en les seves relacions amb la direcció esportiva i la directiva del club; organitzar competicions pròpies de la iniciació i tecnificació esportiva i dissenyar programes individuals d'alta tecnificació per a jugadors de basquetbol, tot això amb el nivell òptim de qualitat i condicions de seguretat. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior en Basquetbol. Aquest cicle té una durada de 755 hores, es pot fer en un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau, en les condicions d'admissió que s'estableixin,  o al món laboral com a:
  • entrenador d'alt nivell  de basquetbol
  • director tècnic o directora tècnica
  • director o directora de competicions d'alt nivell i de nivell mitjà
  • director o directora d'escoles esportives
  • coordinador o coordinadora d'equips de basquetbol