Tècnic/a esportiu/va superior en Atletisme

Codi: TEGS ATA0

Família professional: Atletisme

Duració: 795H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Estudis que capaciten per programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu d’atletes i equips d’atletes en competicions de nivell mitjà i alt; permeten coordinar els recursos humans i materials en l’activitat d’atletisme i dirigir escoles d’atletisme. Tenen una durada de 795 hores, distribuïdes en un curs acadèmic.
Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:
  • planificador o planificadora, director o directora de l'entrenament d'atletes i equips d'atletisme;
  • entrenador o entrenadora d'atletes orientats a l'alta competició;
  • director o directora d'atletes i equips en competicions d'alt nivell i de nivell mitjà, i
  • director o directora d'escoles esportives i d’instal·lacions d’atletisme.