Tècnic/a esportiu/va en Piragüisme en Aigües Braves

Codi: TEGM PI10

Família professional: Piragüisme

Duració: 1180H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

La titulació de Piragüisme en Aigües Braves pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Té una durada de 1.180 hores. El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en piragüisme a les especialitats d'aigües tranquil·les, aigües braves i caiacpolo; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments d'aquest nivell; conduir grups per espais navegables d'aquest nivell; i tot això d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes en l'activitat. Té una durada de 450 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de Piragüisme. El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dinamitzar i dirigir l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva d'eslàlom i descens d'aigües braves; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments diversos; organitzar competicions i esdeveniments d'acord amb les directrius establertes en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb un  nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat. Té una  durada de 730 hores. Si se supera el curs, s'obté el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva en Piragüisme en Aigües Braves. El cicle inicial i el cicle final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.
Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:
 • al cicle final de piragüisme en aigües braves (si s'ha superat la prova específica d'accés al cicle final de piragüisme en aigües braves),
 • al món laboral, en feines relacionades amb la iniciació esportiva en piragüisme en l'especialitat del piragüisme d'eslàlom d'aigües braves de grau III; el perfeccionament tècnic per l'etapa de tecnificació esportiva en eslàlom i descens d'aigües braves; la coordinació dels tècnics encarregats de la iniciació esportiva en l'especialitat i
  • Entrenador en aigües braves
  • Entrenador d'eslàlom
  • Entrenador de descens en aigües braves
  • Director tècnic d'escola de piragüisme
Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic o tècnica d'esport, que els permet accedir:
 • a un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat de piragüisme en aigües braves (cal superar la prova general d'accés de grau superior o tenir el títol de batxillerat),
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives (cal superar la prova general d'accés de grau superior o tenir el títol de batxillerat),
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, en feines relacionades amb la conducció, programació, adaptació, dinamització i direcció del perfeccionament tècnic en piragüisme recreatiu en aigües braves; el  disseny  d'itineraris de navegació en aigües braves; l'organització de la seguretat i d'intervenció en accidents o situacions de risc o emergències en aigües braves; organització d'activitats, de competicions i esdeveniments d'iniciació en aigües braves, gestió dels recursos materials necessaris de les activitats dels tècnics al seu càrrec, dins de les normes mediambientals i els marges de seguretat requerits. La direcció tècnica d'escoles de piragüisme, guia en les modalitats de piragüisme  en aigües braves, en aigües tranquil·les, en rafting, en hidrotrineu i en caiac.