Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Revestiments Murals

Codi: CFAM 5701

Família professional: Arts aplicades al mur

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per oferir solucions creatives en el disseny de revestiments decoratius d'espais i construccions. Tenen una durada de 1.600 hores (1.575 en un centre educatiu i 25 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • revestiments murals decoratius aplicats a espais i elements de la construcció,
  • selecció de materials adequats per a cada projecte i
  • manteniment de l'equipament tècnic.