Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Reproduccions Artístiques en Fusta

Codi: CFAM EC50

Família professional: Arts aplicades a l’escultura

Duració: 1600H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per expressar artísticament una idea o un concepte mitjançant la talla en fusta. La durada total del cicle de 1.600 hores (1.485 en un centre educatiu i 115 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses proporciones un contacte directe amb el món laboral i és una de les possibles vies d'accés a un lloc de treball.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés).
 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Reproductor d’obres artístiques i/o escultòriques en fusta
  • Tallista d’elements decoratius en fusta
  • Tallista de marcs i motllures
  • Tallista en fusta
  • Processador de fusta