Tècnic/a en Olis d’Oliva i Vins

Codi: CFPM IA30

Família professional: Indústries alimentàries

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per extreure l'oli d'oliva en les condicions establertes als manuals de procediments i qualitat, conduir les operacions de refinació i condicionament d'oli d'oliva, elaborar destil·lats i begudes espirituoses, portar a terme les operacions d'acabament i estabilització, controlar les fermentacions, aprovisionar i emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, envasar, etiquetar i embalar els productes elaborats, preparar i mantenir els equips i les instal·lacions garantint-ne el funcionament i promocionar i comercialitzar els productes elaborats. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmic. Aquest estudi substitueix el cicle Elaboració d'Olis i Sucs (LOGSE). Sortides acadèmiques Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet d'accedir:

  • el batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional.
   

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • cellerer o cellerera,
  • mestre o mestra de trull,
  • auxiliar en trulls i bodegues i
  • comercial de trulls i bodegues.