Tècnic/a en Manteniment Electromecànic

Codi: CFPM IM10

Família professional: Instal·lació i manteniment

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d'acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental. Tenen una durada de 2.000 horas (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Instal·lació i Manteniment electromecànic de Maquinaria i Conducció de Línies (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • mecànic o mecànica de manteniment;
 • muntador o muntadora industrial;
 • muntador o muntadora d'equips elèctrics;
 • muntador o muntadora d'equips electrònics;
 • mantenidor o mantenidora de línia automatitzada;
 • muntador o muntadora de béns d'equip;
 • muntador o muntadora d'automatismes pneumàtics i hidràulics;
 • instal·lador o instal·ladora electricista industrial;
 • electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió.