Tècnic/a en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Codi: CFPM TM60

Família professional: Instal·lació i manteniment

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, les estructures, els elements i els sistemes que conformen les embarcacions d'esbarjo, utilitzant procediments establerts i complint les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerits. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos. Aquest cicle substitueix el cicle  Manteniment Electromecànic, perfil professional de Vaixells d'Esbarjo i Serveis Portuaris (LOE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • mantenidor o mantenidora generalista d'embarcacions d'esbarjo
On treballaràs: Aquest professional desenvolupa l’activitat en petites empreses dedicades al manteniment d'embarcacions d'esbarjo.