Tècnic/a en Manteniment Aeromecànic d’Avions amb Motor de Turbina

Codi: TMB0

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2540H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer el manteniment programat i correctiu dels motors, de la cèl·lula i dels sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics de l'avió amb motor de turbina, tant en la línia com en hangar, i dels sistemes electrònics i d'aviònica, el manteniment en la línia, així com participar en els processos de fabricació i assemblatge de components, aplicant la normativa vigent i la qualitat requerida segons la documentació tècnica, i també complint la normativa específica aeronàutica, el pla de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, i participant en la gestió del manteniment. Aquest estudi substitueix el cicle Manteniment Aeromecànic.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral, com a:
  • tècnic o tècnica de manteniment aeromecànic de motors de turbina;
  • tècnic o tècnica de sistemes en hangar o taller;
  • tècnic ajustador o tècnica ajustadora de motors de turbina;
  • tècnic ajustador o tècnica ajustadora d'equips elèctrics i electrònics;
  • tècnic o tècnica de manteniment d'estructures en hangar o taller;
  • tècnic o tècnica d'assajos no destructius;
  • mecànic o mecànica de línia;
  • tècnic o tècnica en manteniment de sistemes mecànics i elèctrics de simuladors de vol;
  • tècnic o tècnica en la fabricació i muntatge d'elements i components.