Tècnic/a en Instal·lacions de Telecomunicacions

Codi: CFPM EE30

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar, fer el manteniment de  les instal·lacions i els equips; muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics i instal·lar o configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions en condicions de qualitat i seguretat; muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris, suports, etc., i instal·lar les càmeres, els processadors de senyal, les centraletes, amb eines de programació. Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • instal·lador o instal·ladora d'antenes o de sistemes de seguretat i de telecomunicacions en edificis d'habitatges;
 • tècnic o tècnica en xarxes locals i telemàtica;
 • tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment de xarxes locals;
 • instal·lador o instal·ladora de telefonia;
 • instal·lador o instal·ladora i muntador o muntadora d'equips telefònics i telemàtics;
 • tècnic o tècnica en instal·lacions de so;
 • instal·lador o instal·ladora de megafonia;
 • instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics;
 • tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment d'equips informàtics, i
 • tècnic o tècnica en muntatge i manteniment de sistemes de radiofusió.