Tècnic/a en Gestió Administrativa

Codi: CFPM AG10

Família professional: Administració i gestió

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per a exercir tasques de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Gestió Administrativa (LOGSE).  

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • auxiliar administratiu o administrativa;
 • ajudant o ajudanta d'oficina;
 • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal;
 • administratiu o administrativa comercial;
 • auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d'atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria, i
 • empleat o empleada en mitjans de pagament.