Tècnic/a en gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

Codi: CFPM AG12

Família professional: Administració i gestió

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades. Les competències esmentades es complementen amb el currículum de gestió administrativa, orientat a l'àmbit de la salut, amb l'especialització en activitats de suport de gestió de la documentació, acolliment i atenció al client i usuari, dins d’un entorn sanitari. La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • auxiliar administratiu o administrativa;
 • ajudant o ajudanta d'oficina;
 • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments;
 • de gestió de personal;
 • administratiu o administrativa comercial;
 • auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d'atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria;
 • empleat o empleada en mitjans de pagament;
 • recepcionista en empreses de l'entorn sanitari;
 • auxiliar administratiu o administrativa en empreses de l'entorn sanitari;
 • empleat o empleada d'atenció al públic en l'entorn sanitari.