Tècnic/a en Gestió administrativa, perfil professional a l’àmbit jurídic

Codi: CFPM AG11

Família professional: Administració i gestió

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a clients o  persones usuàries, en empreses públiques o privades. L'orientació cap a l'àmbit jurídic capacita per a la realització de les activitats de suport administratiu en l'àmbit jurídic privat, i les activitats de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial de l'Administració de justícia de Catalunya. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 hores lectives en un centre educatiu i 350 hores de pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa;
 • ajudant o ajudanta d'oficina;
 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de cobraments i pagaments;
 • administratiu o administrativa comercial;
 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de gestió personal;
 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de les administracions públiques;
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d'atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria;
 • empleat o empleada en mitjans de pagament;
 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa del sector jurídic privat;
 • auxili judicial;
 • tramitador o tramitadora processal i administratiu o administrativa.