Tècnic/a en Pastisseria i Confiteria

Codi: CFPM IA60

Família professional: Indústries alimentàries

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar productes de fleca, pastisseria i confiteria;  elaborar i muntar postres de restauració; compondre, acabar i presentar els productes elaborats mitjançant tècniques decoratives i innovadores. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Panificació i Rebosteria i Pastisseria i Forneria.Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar productes de fleca, pastisseria i confiteria;  elaborar i muntar postres de restauració; compondre, acabar i presentar els productes elaborats mitjançant tècniques decoratives i innovadores. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Panificació i Rebosteria i Pastisseria i Forneria.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • forner o fornera;
 • elaborador o elaboradora de brioixeria, masses i bases de pizza;
 • pastisser o pastissera;
 • elaborador i decorador o elaboradora i decoradora de pastissos;
 • confiter o confitera;
 • reboster o rebostera;
 • torronaire, i
 • elaborador o elaboradora de caramels i dolços.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • forner o fornera;
 • elaborador o elaboradora de brioixeria, masses i bases de pizza;
 • pastisser o pastissera;
 • elaborador i decorador o elaboradora i decoradora de pastissos;
 • confiter o confitera;
 • reboster o rebostera;
 • torronaire, i
 • elaborador o elaboradora de caramels i dolços.