Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia

Codi: CFPM SA20

Família professional: Sanitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèutics i afins; vendre productes parafarmacèutics i portar a terme tasques administratives i de control de magatzem. Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Farmàcia (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia;
  • tècnic o tècnica de farmàcia o de magatzem de medicaments, i
  • tècnic o tècnica en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.