Tècnic/a en Electromecànica de Vehicles Automòbils

Codi: CFPM TM10

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Electromecànica de Vehicles (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • Reparador o reparadora de sistemes pneumàtics i hidràulics.
  • Reparador o reparadora de sistemes de transmissió i frens.
  • Reparador o reparadora de sistemes de direcció i suspensió.
  • Operari o operària d'ITV.
  • Instal·lador o instal·ladora d'accessoris a vehicles.
  • Operari o operària d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
  • Electromecànic Electromecànic de motocicletes.
  • Venedor o venedora, distribuïdor o distribuïdora de recanvis i d'equips de diagnosi.
Amb aquesta titulació s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d'equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.