Tècnic/a en Electromecànica de Vehicles Automòbils, perfil professional d’Electromecànica de Vehicles Industrials

Codi: CFPM TM12

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d'automoció, amb l’orientació a vehicles industrials, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • la reparació d'automòbils: mecànica i electricitat,
  • la reparació de maquinària agrícola i obres públiques (mecànica i electricitat, equips, arreus i transformacions opcionals). i
  • altres sectors productius on es facin feines de manteniment electromecànic de motors tèrmics de cicle OTTO i dièsel (manteniment dels motors dels grups electrògens).