Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria

Codi: CFPM 1601

Família professional: Sanitat

Duració: 1400H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de l'entorn i del material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l'instrumental d'equips de salut bucodental. Tenen una durada de 1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica auxiliar d'infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de salut mental.