Tècnic/a en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

Codi: CFPM TM50

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per conduir vehicles de transport per carretera, complint les normes de circulació, seguretat vial i de transport establertes, així com la normativa d'àmbit europeu i altres funcions relacionades amb l'atenció a passatgers, la supervisió i les operacions de càrrega, l'operativa de magatzem i la distribució de paqueteria, ajustant-se a procediments establerts segons els requeriments de qualitat, seguretat i protecció ambiental establerts.
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional