Tècnic/a en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

Codi: CFPM 0101

Família professional: Activitats físiques i esportives

Duració: 1399H

1 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d'alpinisme. La durada és de 1.400 hores (990 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • guia de turisme eqüestre,
  • guia d'itineraris en bicicleta,
  • acompanyador o acompanyadora de muntanya i
  • coordinador o coordinadora d'activitats de conducció i guiatge en la natura.