Tècnic/a en Comercialització de Productes Alimentaris

Codi: CFPM CM20

Família professional: Comerç i màrqueting

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris per desenvolupar activitats comercials en establiments d'alimentació física i en línia, relacionats amb la planificació comercial, la gestió logística d'emmagatzematge, distribució i reposició de productes alimentaris, supervisió de les seccions de venda d'aliments peribles i no peribles, i atenció comercial a clients i proveïdors, seguint criteris de qualitat i actuant d'acord amb les normes de prevenció de riscos, seguretat alimentària i protecció del consumidor.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • responsable, o encarregat o encarregada, d’un establiment alimentari;
  • responsable, o encarregat o encarregada de secció, sala o departament de botiga d'alimentació;
  • gestor o gestora de petit comerç alimentari;
  • responsable, o encarregat o encarregada, de comerços alimentaris en línia;
  • assessor o assessora comercial de productes alimentaris;
  • venedor o venedora de productes alimentaris.