Tècnic/a en Carrosseria

Codi: CFPM TM20

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis postobligatoris capaciten per reparar i muntar accessoris del vehicle i transformar-ne la carrosseria, el bastidor, la cabina i els equips. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Carrosseria (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional
 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
  • planxista, reparador o reparadora de carrosseries de vehicles;
  • instal·lador o instal·ladora de vidres i muntador o muntadora d’accessoris, i
  • pintor o pintora de carrosseries de vehicles