Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Codi: CFPM SC10

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Atenció Sociosanitària (LOGSE).Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Atenció Sociosanitària (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis;
 • governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions;
 • auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat;
 • auxiliar d'ajuda a domicili;
 • assistent o assistenta d'atenció domiciliària;
 • treballador o treballadora familiar;
 • auxiliar d'educació especial;
 • assistent o assistenta personal;
 • teleoperador o teleoperadora de teleassistència.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis;
 • governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions;
 • auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat;
 • auxiliar d'ajuda a domicili;
 • assistent o assistenta d'atenció domiciliària;
 • treballador o treballadora familiar;
 • auxiliar d'educació especial;
 • assistent o assistenta personal;
 • teleoperador o teleoperadora de teleassistència.