Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència

Codi: CFPM SC10

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Duració: 2000H

2 CURS/OS ACADÈMIC/S

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui. Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Atenció Sociosanitària (LOGSE).

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:
 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis;
 • governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions;
 • auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat;
 • auxiliar d'ajuda a domicili;
 • assistent o assistenta d'atenció domiciliària;
 • treballador o treballadora familiar;
 • auxiliar d'educació especial;
 • assistent o assistenta personal;
 • teleoperador o teleoperadora de teleassistència.